Mnichovo Hradiště

Areál neumožňuje online platby předem za vytvořené rezervace.
Pro rezervaci celého vleku na jednu hodinu rezervujte 4 místa. Systém automaticky přepočítá nejvýhodnější cenu. Optimální kapacita vleku jsou 4 osoby a opravňuje kupujícího (držitele poukazu), určit osoby, které vlek mouhou využívat a provozovatel neumožní jiným osobám využít zařízení. Nebo zvolte menší počet míst a dejte tak možnost, aby se k Vám připojil někdo další a využil volné kapacity vleku.

Výběr vleku

Výběr termínů rezervací

Přehled vybraných rezervací

Rezervovat termín online je možné minimálně 0 minut před jeho začátkem. Stornovat rezervované termíny či upravovat počet rezervovaných míst lze minimálně 0 minut před začátkem. Chcete-li termín rezervovat méně než 0 minut před začátkem nebo zrušit či upravit méně než 0 minut před začátkem, ověřte tuto možnost telefonicky na čísle +420 605 236 039 (sms nefungují).